Dzikie hordy ze wschodu / Wild Hordes from the East (Drastic)

PL

Wszyscy wiemy o kim to jest!


EN

We all know who it is about!