Śmierć w łazience / Bathroom Death (Dr)

, , ,

[English Text below]

PL

Czy to było morderstwo? Czy wyrafinowane samobójstwo? A może po prostu wypadek?

I jaka jest rola tych trzech dziewcząt?

Tak wiele pytań, tak mało odpowiedzi.

Geneza powstania tego obrazka jest taka: kiedy przeglądałem zdjęcia z wakacyjnego wyjazdu, natknąłem się na fotkę staroświeckiej łazienki w pałacu w Pszczynie. Zainteresowało mnie, czy potrafiłbym do tej wielkiej białej wanny dofotoszopować wodę i zanurzone ciało. Rezultat poniżej. Nawiasem mówiąc, oryginalna fotka jest odwrócona poziomo.

Napis na ścianie głosi „Quod sit casta Deo mens, caste hinc disce viator. Poena vagae monitus hac libidinis.” i został wzięty z Kalskiej Kolumny niedaleko Węgorzewa.


EN

Was it a murder? Or a sophisticated suicide? Or maybe just an accident?

And what was the role of those three girls?

So many questions, so few answers.

The genesis of this image is this: when I was looking through photos from a holiday trip, I came across a photo of an old-fashioned bathroom in Pszczyna Palace. I was curious if I could photoshop water and a drowned body into this large white bathtub. The result can be seen below. BTW the original photo is flipped horizontally.

The writing on the wall says: “Quod sit casta Deo mens, caste hinc disce viator. Poena vagae monitus hac libidinis.” and is taken from The Kal Column near Węgorzewo in northern Poland.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *