#2 – Karen i Tomasz znajdują skarb / Karen and Tomasz find the treasure


[English Text below]

PL

O serii „Pan Samochodzik” czytaj tutaj.

O książce „Pan Samochodzik i templariusze” czytaj tutaj.

Scena wymyślona przeze mnie. W książce Tomasz sam znajduje niewielki i mało imponujący skarb. W końcowej rozmowie z Karen stawia tezę, że prawdziwy skarb ciągle jeszcze leży gdzieś ukryty w lochach. Na tym książka się kończy.

W mojej wizji Tomasz z Karen wrócili razem do Kortumowa (wioski gdzie toczyła się akcja) i odkryli prawdziwy, bezcenny skarb. Obrazek przedstawia ich chwilę po tym, jak przebili się przez ścianę i znaleźli skrzynie z kosztownościami.

Obrazek jest zasadniczo ilustracją do króciutkiego fanfiction. Można go przeczytać tutaj (tylko język polski).

Lochy są zrobione z kilku zdjęć podziemi na zamku w Lidzbarku Warmińskim.


EN

Read about „Mr Wheels” series here.

Read about „Mr Wheels and Knights Templar” book here.

A scene invented by me. In the book, Tomasz himself finds a small and rather unimpressive treasure. In his final conversation with Karen, he makes an assumption that the real treasure still lies somewhere hidden in the dungeons. This is where the book ends.

In my vision, Tomasz and Karen have returned together to Kortumowo (the village where the action took place) and discovered a real, priceless treasure. The picture shows them moments after they broke through the wall and found chests full of gold and gems.

Dungeons are prepared from several photos of Lidzbark Warmiński castle undergrounds.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *