Castle Life

[English Text below]

PL

Oznaczenia w tytułach wskazują na typ zawartości, który może nie być odpowiedni dla każdego:

E – (Erotics) – zawiera materiał o charakterze erotycznym lub kojarzący się erotycznie (nie będzie tutaj jednak jawnej p0rnografi);

Dr – (Drastic) – zawiera materiał mogący być odbierany jako drastyczny, np. zawierający przemoc czy gwałtowne wydarzenia albo ich skutki;

Ds – (Disturbing) – zawiera materiał mogący być odbierany jako niepokojący. Może on np. sugerować przemoc czy gwałtowne wydarzenia, nie pokazując ich bezpośrednio.

EN

Letter designations in titles indicate the type of content, which may not be suitable for everyone:

E – (Erotics) – contains material of erotic nature or with erotic associations (but there will be no explicit p0rn here);

Dr – (Drastic) – contains material that could be perceived as drastic, such as violence or violent events or their effects;

Ds – (Disturbing) – Contains material that could be perceived as disturbing. For example, it may suggest violence or violent events without directly showing them.