Pan Samochodzik i złota rękawica / Mr Wheels and The Golden Gauntlet

[English Text below]

PL

Fan Arty do książki „Pan Samochodzik i złota rękawica”.

O serii „Pan Samochodzik” czytaj tutaj.

Akcja książki toczy się nad Jeziorakiem. Tomasz próbuje odnaleźć grób możnego zachodniego rycerza. Według legendy, rycerz ten miał zwyczaj wyzywać innych na pojedynek ciskając im pod nogi złotą rękawicę. Zawsze wygrywał, aż spotkał polskiego rycerza, który go pokonał. Pochowany został razem ze swoją rękawicą.

Wątek rycerza wiąże się z innym wątkiem – poszukiwania zapomnianego ludowego poety. W jednym ze swoich wierszy wspominał o rękawicy, pisząc „Widziałem ją w blaszanej trumniegdzie wróg rozbitą miał przyłbicę”. Czy rzeczywiście ją widział, czy może tylko odniósł się do legendy?

W międzyczasie nad Jeziorak przybywa ekipa filmowców z Zachodniej Europy. Wśród nich jest pewien bardzo znany aktor. Okazuje się, że jego filmowej partnerce grozi porwanie. Tomasz postanawia zająć się tą sprawą.


EN

Fan Arts to the book „Mr Wheels and The Golden Gauntlet”.

Read about „Mr Wheels” series here.

The book is set on Lake Jeziorak in northern Poland. Tomasz tries to find the grave of a mighty western knight. According to the legend, this knight used to challenge others to a duel by throwing a golden gauntlet at their feet. He always won, until he met a Polish knight who defeated him. He was buried with his gauntlet.

The knight’s theme is linked to another theme – the search for a forgotten folk poet. In one of his poems he mentioned a gauntlet, writing „I saw it in a steel coffin, where the enemy’s visor was shattered”. Did he actually see it, or did he just refer to the legend?

Meanwhile, a team of filmmakers from Western Europe arrives at Lake Jeziorak. Among them is a very well-known actor. It turns out that the girl, who is his film partner, is threatened with hijacking. Tomasz decides to take up the issue.