Życie na zamku – obrazek wprowadzający / Castle Life – introduction


[English Text below]

PL

Życie na gotyckim zamku jest ekscytujące.

Jeden z moich pierwszych obrazków mających jako taki poziom, trochę tylko poprawiony ostatnio. Deszcz dorobiony przeze mnie. Sceneria to krużganek na zamku w Oporowie.


EN

Life in the gothic castle is very exciting.

One of my first images of an acceptable quality, with minor corrections made recently. Rain added by me. Scenery is a cloister in Oporowo castle.Pozostałe w tej kategorii: / Others in this category:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *