Noc w klasztorze / Night in cloister (E)

2.10.2022 Te średniowieczne klasztory! Co tam się wyprawiało! Those medieval cloisters! What went on there! Pozostałe w tej kategorii: / Others in this category: